fbpx
  • 30 ביוני 2022
 ייפוי כוח מתמשך חשוב מצוואה-כך תוכלו לקבוע מי יטפל בכם מחר

ייפוי כוח מתמשך חשוב מצוואה-כך תוכלו לקבוע מי יטפל בכם מחר

עו"ד דנה בן חמו, מוסמכת על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך עונה על כל השאלות החשובות שכדאי לכם לדעת.

ייפוי כוח מתמשך הינו הסדר שנוצר במסגרת תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות המאפשר לכל אדם בגיר, לבחור ולקבוע בעצמו על ידי מי וכיצד ינוהלו בעתיד ענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו.

למה צריך ייפוי כוח מתמשך?

המסמך מאפשר לאדם לתכנן את עתידו, עוד בשלב בו הינך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות", מסבירה עו"ד דנה בן חמו, "הממנה מייצר עבור עצמו מעין "פוליסת ביטוח" שמופקדת בנאמנות בידי מיופה הכוח שקיבל על עצמו מחוייבות לפעול במסירות בעת הצורך על פי הנחיותיכם."  

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?

כל אדם מעל גיל 18 רשאי למנות אדם אחד או יותר שיהיה מוסמך לפעול בשמו ולייצגו. הממנה חייב להיות בעל כשירות מלאה לקבל החלטות מבחינה קוגניטיבית, כשהוא מבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

מיופה הכוח הינו איש אמון של הממנה, שהממנה יוכל לסמוך כי יפעל על פי הנחיותיו, בחירותיו ורצונותיו, וכמובן זמין ונגיש למילוי התפקיד. מאחר וייפוי כוח מתמשך הינו אחד המסמכים החשובים בחייו של האדם, חשוב לקבל ההחלטה על זהות מיופה הכוח באופן מושכל.

האם ניתן למנות יותר מאדם אחד כמיופה כוח?

אין מגבלה על מספר מיופי הכוח שניתן למנות. ניתן לקבוע מיופה כוח יחיד שיהיה אחראי לכל העניינים או מספר מיופי כוח, לאותו עניין או לעניינים שונים, ואף להגדיר את שיתוף הפעולה ביניהם.

מה ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך?

"בייפוי כוח מתמשך תוכל לפרט למיופה הכוח הנחיות כלליות הנוגעות לכלל הצרכים היומיומיים שלך בנוסף, ניתן לפרט הנחיות ספציפיות לגבי נכסיך, כספיך והתחייבויותיך, באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות", אומרת לנו עו"ד דנה בן חמו.

לדוגמה, "ממנה שסייע לשניים משלושת ילדיו לרכוש דירה, נתן הנחייה במסגרת ייפוי הכוח שבנו השלישי יקבל בעתיד לבוא כסף לצורך רכישת דירה. או מקרה בו הממנה  הורה כי כלבו האהוב ימשיך לקבל טיפול אצל אותו וטרינר."

למה אני צריך ייפוי כוח מתמשך?

"אנחנו יכולים להיקלע למצב של אובדן כשירות, זמני או קבוע, כתוצאה ממחלה או תאונה. אפילו ניתוח שגרתי שהסתבך עלול להביא למצב של אובדן כשירות. חשוב לערוך ייפוי כוח מתמשך מראש, בדיוק כמו שאנחנו מבטיחים עתידנו מראש בפוליסת ביטוח בריאות או ביטוח סיעודי."

מתי יופעל ייפוי כוח מתמשך?

"כשהאדם הממנה אינו כשיר עוד מבחינה קוגניטיבית ואינו מבין בדבר, ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף. במסמך הממנה מגדיר מתי ייכנס המסמך לתוקף, באילו תנאים, ואף אימתי יפקע."  

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין צוואה?

צוואה נועדה לתת הוראות מה ייעשה ברכושו של אדם לאחר מותו. ייפוי כוח מתמשך נועד לסייע לאנשים לתכנן את עתידם, בשלב בו כבר לא יהיו מסוגלים לדאוג לענייניהם, באופן זמני או קבוע.

לסיום, מה תוכלי לומר לנו עוד בנושא ייפוי כוח מתמשך?

"ייפוי כוח מתמשך מאפשר לממנה להשאיר את השליטה בידיו, לתכנן את עתידו ולקבל וודאות שאכן דברים יתנהלו כרצונו. אני ממליצה לכל אדם, בכל גיל, לחשוב צעד אחד קדימה ולהכין מבעוד מועד ייפוי כוח מתמשך שכשמו כן הוא – יסייע לך לשמור את הכוח אצלך!".

עורכת דין דנה בן חמו, מוסמכת על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות ומסמך הבעת רצון על פי החוק. בוגרת תואר שני במשפטים ומגשרת כללית המופיעה ברשימת המגשרים של בתי המשפט.  

למה אתם מחכים? השאירו פרטים כאן ונחזור אליכם עם כל הפרטים!