fbpx
  • 25 ביולי 2024

מפחדים מבירוקרטיות ונמנעים מלקבל את תו החניה שלכם? הכתבה הזאת

הכתבה נכתבה בשיתוף חברת "הזכויות" עשרות אלפי נכים בישראל פונים לאגף הרישוי במשרד התחבורה בכוונה לקבל תו נכה. נתון זה לא מפתיע בהינתן העובדה כי שיעור האנשים עם מוגבלות מהאוכלוסייה הישראלית הבוגרת (בני 20 ומעלה) הוא 22%, כאשר כמעט ממחציתם מעידים על קושי רב בהליכה עד כדי אי מסוגלות לצעוד כלל*. הבקשות מוגשות לוועדה ייעודית […]קרא עוד